โปรแกรมนายช่าง เปลี่ยนเรื่องซ่อมเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบออนไลน์ 100 %

ISO คืออะไร?

Blog Image
  • Admin
  • 06 กุมภาพันธ์ 2567

ISO คืออะไร?

มีความสำคัญอย่างไรกับโรงงานอุตสาหกรรม?

หลายๆท่านคงเคยผ่านตาคุ้นคงคุ้นหูกับคำว่า ISO แต่บางท่านคงยังไม่ทราบวา ISO คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกันโรงงานอุตสาหกรรม วันนี้ทางเรา นายช่าง .net เราจะพาไปหาคำตอบกัน!

ISO หรือ International Organization for Standardization
คือ มาตรฐานการวัดคุณภาพอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรับรองการบริหาร และการดำเนินงานของอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก

สมาชิก มาตรฐาน ISO สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก
1. Member body เป็นตัวแทนทางด้านมาตรฐานของประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานทำหน้าที่สมาชิก ISO เพียงหน่วยงานเดียว
2.Correspondent member เป็นหน่วยงานของประเทศที่ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานเฉพาะ
3.Subscriber member เป็นหน่วยงานที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจต่ำ สมาชิกประเภทนี้จะจ่ายค่าบำรุงสมาชิกในอัตราที่ได้รับการลดหย่อน

มาตรฐาน ISO ที่สำคัญ มีอะไรบ้าง?
1.ISO 9000 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
  - ISO 9000 การจัดระบบการบริหารเพื่อประกันคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบเอกสาร
  - ISO 9001 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการบริการ
  - ISO 9002 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ตั้งแต่การผลิต การติดตั้ง และการบริการ
  - ISO 9003 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ใช้สำหรับองค์กร ที่มีความรับผิดชอบเฉพาะการตรวจ และการทดสอบขั้นสุดท้าย
  - ISO 9004 ข้อแนะนำในการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้องค์กรผู้ใช้มาตรฐานได้มีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.ISO 14000 มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่นำไปใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ 
3.ISO 17025 มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 
4.ISO 18000 มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามันและความปลอดภัย
  - มอก.18001-2542 ข้อกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - มอก. 18004 ข้อแนะนำ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.ISO 22000 มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
6.ISO 13485 การจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นอกจากการออกแบบโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การสร้างโรงงานให้ได้รับมาตรฐานสากล ISO ก็มีความสำคัญสิ่งหนึ่งเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความมีปประสิทธิภาพของโรงงานและการดำเนินการต่างๆ แต่หากองค์กรใดต้องการโปรแกรมซ่อมบำรุงเพื่ออัพเกรดระบบแจ้งซ่อมภายในองค์กร เราขอแนะนำโปรแกรมนายช่าง .net โปรแกรมที่จะช่วยให้ระบบแจ้งซ่อมของคุณเปลี่ยนไป แถมโปรแกรมของเรายังลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานทำให้ประหยัดค่ากระดาษได้อีกด้วย หากสนใจทางเรามีบริการทดลองใช้ฟรี 30 วัน ทดลองใช้เลย!!