โปรแกรมนายช่าง เปลี่ยนเรื่องซ่อมเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบออนไลน์ 100 %

ไขข้อสงสัย?

Blog Image
  • Admin
  • 27 กุมภาพันธ์ 2567

ไขข้อสงสัย?

โรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง และมีกี่ประเภทกันนะ?

อย่างที่เราทราบกันว่า โรงงาน คือ สถานที่ที่ผลิตหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยบุคคลหรือกลุ่มคนร่วมกันเป็นผู้ประกอบการที่สถานที่เดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางในกระบวนการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบัน ซึ่งประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามกระบวนการผลิต สินค้า และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นเราจะได้พบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะต่างกันไป ในวันนี้นายช่าง .net จะพาไปรู้จักความหมาย และบทบาทของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้าง

1.โรงงานอุตสาหกรรมแบบผลิตสินค้า 
โรงงานแบบนี้เป็นสถานที่ที่ผลิตสินค้าต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท
2.โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร , โรงงานแปรรูปอาหาร
โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืช นม เนื้อสัตว์ และเครื่องดื่มต่าางๆ เช่น โรงงานน้ำอัดลม โรงงานเบียร์ เป็นต้น
3.โรงงานอุตสาหกรรมเสริมสวย , โรงงานสิ่งทอ
โรงงานที่ผลิตผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
4.โรงงานยาและเคมีภัณฑ์ 
โรงงานที่ผลิตยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ หรือโรงงานที่ผลิตยาสารเคมีเพื่อการเกษตร หรือปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง และพลาสติก
5. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่
โรงงานที่ผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น ผลิตเครื่องจักร หรือรถยนต์
6. โรงงานพลังงาน
โรงงานที่ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ หรือ ความร้อน
7. โรงงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องมือซอฟต์แวร์ และการบำรุงรักษาระบบ เป็นต้น
8. โรงงานบริการขนส่ง
ให้บริการขนส่งสินค้า และบริการทางการขนส่ง การผลิตและบริการจากโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะทั้งต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาของประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งการผลิตสินค้าให้แก่ตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วย